• NUHİNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. olarak        çalışanlarımızın, iş ortaklarımızın ve tüm ziyaretçilerimizin sağlığı ve güvenliği bizim için çok önemlidir. Faaliyetlerimizin tüm aşamalarında  risklerin değerlendirilip, ortadan kaldırıldığı yada kabul edilebilir düzeye indirildiği bir ortam sağlayarak ve teknolojik gelişmeleri takip ederek paydaşlarımızın sağlığını, iş yerimizin güvenliğini ve işimizin devamlılığını sağlamak başta gelen amacımızdır.
  Bu doğrultuda :

  • İş Sağlığı ve Güvenliği konuları ile ilgili tüm mevzuatı sürekli takip ederek uygulayacağız. Yapacağımız tüm çalışmaları sürekli iyileştirme esası ile sürdüreceğiz.
  •  

    

  • Çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, müteahhitlerimiz ve misafirlerimizin sağlığını korumak ve güvenliğini sağlamak için her aşamada etkin risk değerlendirmeleri yapıp, önleyici ve koruyucu tedbirler alarak sıfır iş kazası ve meslek hastalığı hedefine ulaşmaya çalışacağız, bu doğrultuda her yıl amaç ve hedefler belirleyip takibini yapacağız.

   

   

  • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili çalışmalar hepimiz için yapılmaktadır. Bu nedenle hepimizin desteği ve katkı sağlaması esastır. İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin arttırılması için eğitimler düzenleyerek personelin katılımını sağlayacağız.
  •  

    

  Tüm çalışanlarımız, bu politikadaki hedeflere ulaşabilmek için işbirliği içinde çalışarak gerekli önlemleri alır ve sürekli gelişime açık bir kültür oluştururlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızın ve yönetim sistemimizin etkin bir şekilde yürütülmesinden ve uygulanmasından Üst Yönetim ve tüm çalışanlar sorumludur.

         Yönetim Kurulu Üyesi