• NUHİNŞAAT SAN. TİC. A.Ş. olarak; Çevreye olan sorumluluğumuzun farkındayız. Çevremizi korumak, muhafaza etmek ve gelecek nesillere ulaştırmak için tüm mevzuatı sürekli takip ederek, kanuni gerekliliklere uyarak ve belirleyeceğimiz amaç ve hedefler doğrultusunda faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan çevresel etkilerin azaltılması, çevresel performansımızın sürekli olarak iyileşmesi ve çevre bilincinin yayılması için gayret göstereceğiz.

   

  Bu doğrultuda:

  • Öncelikli olarak tekrar kullanımı veya geri dönüşümü mümkün malzemeler kullanmayı tercih ederek çevresel etkimizi azaltacağız.
  • Gelecek nesillerimize yaşanılabilir bir çevre ve kullanılabilecek doğal kaynak bırakabilmek için operasyonlarımızın verimini arttırmaya ve doğal kaynak tüketim miktarımızı sürekli azaltmaya gayret göstereceğiz.
  •  

    

  • Çevre Politikamız, çevreye olan önemli etkilerimizin azaltılması ve çevre bilincinin arttırılması ile ilgili eğitim  faaliyetleri düzenleyerek tüm çalışanlarımız ve taşeronlarımızı eğitecek ve misafirlemizi yaptığımız çalışmalar hakkında bilgilendirerek katılımlarını sağlayacağız.
  •  

    

  • Çevre performansımızın sürekliliği ve gelişimi için her yıl belirlediğimiz amaç ve hedeflerimizi dokumante edip uygulamalarımızın takibini düzenli olarak yapacağız.
  •  

    

  Bu politikada belirlenen çevre ile ilgili amaç ve hedefler çerçevesinde uygulanacak tüm faaliyetlerden Üst Yönetim ve Tüm çalışanlar sorumludur.

  Yönetim Kurulu Üyesi